ISALA

De OK is een veelzijdige en complexe omgeving waar verschillende disciplines en specialismen samen werken.

Voor elke patiënt staat er, op het moment dat het nodig of gepland is, bij ons een team klaar om laag- midden als hoog-complex zorg te geven. Meestal is er sprake van een rustige en voorspelbare situatie, maar een situatie kan plotseling omslaan en dan is er hectiek. Dit vraagt flexibiliteit, stressbestendigheid en deskundigheid, maar maakt ook dat het werken op de OK nooit saai is.

We voeren binnen Isala heel veel verschillende ingrepen uit. Je kunt hierbij denken aan Neurochirurgie, Cardiochirurgie, Robotchirurgie, Algemene Chirurgie, Orthopedie, Gynaecologie, Urologie, KNO, Kaak- en Oogheelkunde, Vaatchirurgie, Plastische Chirurgie en Klinische pijnbehandelingen. De technieken zijn divers en het gebruik van een robot op de OK is voor ons al lang geen uitzondering meer.

Binnen Isala zijn 25 operatiekamers op drie verschillende locaties:

- Klinische OK, locatie Zwolle
- OK Behandelcentrum, locatie Zwolle
- OK, locatie Meppel

De diversiteit van deze afdelingen maakt ons OK-complex tot een aantrekkelijke werkomgeving, waarbij iedere locatie zijn eigen charme en mogelijkheden heeft. Om een beeld te schetsen van de mogelijkheden nemen we de locaties even onder de loep.

Klinische OK, locatie Zwolle
De klinische OK kenmerkt zich door topklinische zorg en hoog complexe ingrepen.
Op de veertien klinische OK’s doen we onder andere Cardiopulmonale-, Neuro- en Robotchirurgie. Omdat Isala Zwolle behoort tot één van de traumacentra van Nederland vindt de acute Chirurgie ook hier plaats. Er is sprake van een intensieve samenwerking met het Behandelcentrum, dat ook op deze locatie is gevestigd.

OK Behandelcentrum, locatie Zwolle
Op de 6 OK’s van het Behandelcentrum opereren we op werkdagen overdag en plannen we electieve ingrepen van 8 specialismen, te weten Kaakchirurgie, Orthopedie, KNO, Oogheelkunde , Gynaecologie, Algemene Chirurgie, Plastische Chirurgie en Bijzondere Tandheelkunde. Het Behandelcentrum heeft tot doel om op efficiënte, kwalitatief hoogwaardige en gastvrije wijze zorg te bieden aan de patiënt die voor een chirurgische ingreep geïndiceerd is, in dagbehandeling of kortdurend verblijf.   

OK, locatie Meppel
In Meppel bevinden zich vijf OK’s waar we veel verschillende, niet-topklinische operaties uitvoeren. Door de kleinschaligheid van deze locatie zijn er korte lijnen tussen artsen en assistenten wat zorgt voor een sfeervolle en professionele samenwerking.

Op de OK werken verschillende disciplines, die een eigen taak hebben in het team.

Het opleiden van nieuwe professionals maakt onderdeel uit van ons dagelijkse werk. Er zijn eigenlijk continu mensen in opleiding aan het werk, want voor veel van de banen die er op een OK zijn word je in leerwerktrajecten opgeleid. En wil je verder leren? Dan zijn er loopbaanmogelijkheden genoeg, want omdat we zo groot en topklinisch zijn hebben we een breed scala aan mogelijkheden tot specialiseren. Graag geven we je een inkijkje in de verschillende vakgebieden en vertellen collega’s in de vorm van korte blogs (links in de tekst) over hun werk en ervaringen.

De Operatieassistent
Als Operatieassistent ondersteun je de Chirurg door te assisteren, instrumenteren en om te lopen bij operaties en onderzoeken. Je werkt in een vast team, dat alles weet van het betreffende specialisme. Dit maakt dat je altijd op iemand kan terugvallen. Samen maak je veel mee en ben je soms echt op elkaar aangewezen wat een band schept.

Er zijn mogelijkheden om je verder te specialiseren, bijvoorbeeld tot Operatieassistent Chirurgische Vaardigheden (OACV-er).

Wil je meer weten over het echte werk? Lees dan hier de blog van Heidi: Operatieassistent en plusser educatie, van Karin en Anita: Operatieassistenten bij de Thorax of van Rolina: Operatieassistent Chirurgische Vaardigheden.

De Anesthesiemedewerker
Als Anesthesiemedewerker assisteer je de Anesthesioloog bij de (lokaal)anesthesie van patiënten. Dit betekent dat je tijdens de operatie de vitale en andere lichaamsfuncties van de patiënt in de gaten houdt. Niet alleen tijdens een operatie, ook tijdens sommige behandelingen en onderzoeken, in acute situaties en tijdens beademende transporten zorg jij voor de bewaking van de vitale functies van de patiënt. Dit betekent dat je werk heel gevarieerd is.

De veranderde anesthesietechnieken en het feit dat de patiënt vaak wakker is, geven een extra dimensie aan het vak. Als Anesthesiemedewerker sta je dichtbij de patiënt en ben je vaak degene die het contact onderhoudt en de patiënt op zijn gemak stelt, voor zover dat in een dergelijk spannende situatie mogelijk is. In dit vak is het dus heel belangrijk je technische vaardigheden te combineren met je sociale skills, want beiden zijn super belangrijk.

Ook als Anesthesiemedewerker heb je verschillende specialisatie mogelijkheden zoals Sedatiespecialist (SPS), Pre-operatieve screening (POS) en Thoraxanesthesie.

Wil je meer weten over het echte werk? Lees dan hier de blog van Margriet: Anesthesiemedewerker en Maarten: Sedatiespecialist.

De Recoveryverpleegkundige
Voordat de patiënt de OK opgaat, maar ook na de operatie is veel zorg en aandacht nodig. Want hoe klein de ingreep door de ogen van de professional soms is, voor een patiënt en diens naasten is een operatie altijd een ingrijpende gebeurtenis. In de periode voor en na de OK is een belangrijke rol weggelegd voor de recoveryverpleegkundige die de pre- en postoperatieve verpleegkundige zorg bij patiënten met electieve en acute operaties verleent en de patiënten zoveel mogelijk op hun gemak stelt, mogelijke vragen beantwoord en de gang van zaken uitlegt.

Niet altijd komen mensen voor OK. Je begeleidt ook patiënten die komen voor bepaalde infusen, pijnbestrijding of sedatie.

Om Recoveryverpleegkundige te worden volg je na je opleiding tot Algemeen Verpleegkundige een opleiding tot Recoveryverpleegkundige. Ook binnen de recovery is het mogelijk je nog verder te ontwikkelen. Bij ons kan je opgeleid worden tot Pijnconsulent in het acute pijnteam, waarmee je een extra dimensie toevoegt aan je werk. En… al werk je niet op de operatiekamers zelf, je werkt nauw samen in het zorgproces van de patiënt op de OK.

Wil je meer weten over het echte werk? Lees dan hier de blog van Linda: Recoveryverpleegkundige in opleiding, Jorit: Recoveryverpleegkundige in opleiding en Karin: Pijnconsulent.

De OK Logistiek medewerker
Op een OK moet altijd alles kloppen. De juiste mensen én de juiste middelen moeten er zijn om de patiënt van dat moment optimale zorg te kunnen bieden. Een team van  Logistiek medewerkers is verantwoordelijk voor het beheren van de steriele en onsteriele goederenstroom voor het OK complex. Een uitdagende klus die van het team vraagt rustig en gestructureerd te werken, ook in hectische situaties.

De Sterilisatieassistent (CSA)
Op een OK is hygiëne van cruciaal belang. Steriel werken is regel op een OK. De Sterilisatieassistent is verantwoordelijk voor het steriliseren en beheren het instrumentarium dat binnen Isala wordt gebruikt. Je zorgt er  ook voor dat er in de instrumentatiesets de juiste instrumenten zitten, zodat de Chirurg altijd voor handen heeft wat er nodig is. Dus, ook al ben je niet op de OK, de relatie met de OK is onlosmakelijk en je rol superbelangrijk.

En verder
Naast bovengenoemde functies werkt er nog een behoorlijk aantal mensen op de OK die de dagelijkse processen ondersteunen zoals bijvoorbeeld de Procescoördinator/OK planner, die de patiëntenplanning voor de OK verzorgt door de dag heen en overzicht heeft over de OK, de secretaresse onderhoudt contact met binnen en buiten de operatiekamers en de leidinggevende die zorgt voor de dagelijkse personele gang van zaken op de OK, oog heeft voor de medewerker en de relatie legt met andere afdelingen en de rest van de organisatie. 

Interesse in werken op de OK? Bekijk de vacatures op Isala werkt of maak een Jobalert aan. Als er dan vacatures zijn die passen bij jouw wensen, dan worden ze je gemaild. Heb je nog vragen, stel ze dan gerust via isalawerkt@isala.nl. We zorgen ervoor dat jouw vraag bij de persoon terecht komt die je het antwoord kan geven.

Je kunt de medewerkers van de OK ook volgen via Instagram en Facebook.