ISALA

Lid Cliëntenraad Isala

Geplaatst op: 12-11-2020
Vakgebied: Vrijwilligers
Uren per week: 4
Dienstverband: Vrijwilliger
Reageren vóór: 1-12-2020


De afdeling / Het specialisme

Isala stelt de patiënt centraal; het ziekenhuis is er voor de patiënt. De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van Isala en hun wettelijke vertegenwoordigers. Daarnaast heeft de Cliëntenraad een luisterend oor voor familie, begeleiders en bezoekers.
Vanuit deze positie denkt en praat de Cliëntenraad mee over ontwikkelingen in de organisatie en geeft gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de patiëntenzorg raken.
 De functie

De Cliëntenraad bestaat uit maximaal negen personen met brede deskundigheid en ervaring, die elkaar zoveel mogelijk aanvullen. De raad vergadert ongeveer tien keer per jaar, meestal in Zwolle maar ook in Meppel; op het ogenblik vaak online. Ongeveer zeven keer per jaar is er overleg met een afvaardiging van de Raad van Bestuur. Naast onze maandelijkse vergaderingen onderhouden we contacten met afdelingen, nemen we deel aan projectgroepen, verstrekken we adviezen en vervullen onze leden andere taken die te maken hebben met verschillende aandachtsgebieden.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten die geïnteresseerd zijn in de gezondheidzorg en de positie van de patiënt daarin en die samen met het huidige team daarmee aan de slag willen. In het bijzonder mensen die georiënteerd zijn op de locaties Heerde, Kampen, Steenwijk en Meppel, nodigen wij uit te reageren.


Het profiel

Van leden van de Cliëntenraad verwachten wij dat zij:

 • geïnteresseerd zijn in de gezondheidszorg en op de hoogte zijn van algemene ontwikkelingen in de gezondheidszorg
 • affiniteit hebben met de patiëntenzorg in Isala
 • een idee hebben van het functioneren van een ziekenhuisorganisatie
 • gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Isala te behartigen
 • bereid zijn om gemiddeld een dagdeel per week te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse taken
 • bereid zijn scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap
 • woonachtig zijn in het verzorgingsgebied van Isala
Competenties:
 • zich kunnen inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand kunnen nemen van individuele belangen
 • een kritische, positieve en open houding hebben
 • een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling hebben
 • in staat zijn tactvol doch standvastig op te treden
 • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
 • in staat zijn beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen vanuit het cliëntenperspectief
 • beschikken over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • in teamverband kunnen functioneren


Het aanbod

Je verricht alle werkzaamheden op vrijwillige basis. Er is een vergoedingsregeling voor onkosten. Daarnaast is er budget voor deskundigheidsbevordering. De zittingsduur is vier jaar, met de mogelijkheid van een tweede termijn. Voor aanstelling binnen de raad zal een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd worden.Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Geesje Benthem, voorzitter van de Cliëntenraad, t (06) 481 86 986 of met Marita Kerssies, ambtelijk secretaris, t (06) 305 92 574.

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 8 december 2020.Solliciteer direct  Printen