ISALA

Kwaliteit is voor Isala erg belangrijk. Daar werken we doorlopend aan. Om transparantie en kwaliteit te borgen hebben we tal van handelingen in procedures vervat. Zo ook onze wervings- & selectieprocedure.

We maken een vacature in de meeste gevallen eerst intern bekend. Als er intern geen geschikte kandidaten beschikbaar zijn, zullen we extern werven. In een aantal gevallen werven we gelijktijdig in- en extern. Ook dan hebben interne medewerkers, als zij reageren, voorrang in de procedure.

Geselecteerde sollicitanten krijgen schriftelijk, per mail of brief, een uitnodiging voor een eerste gesprek. Als we de procedure met een sollicitant niet voortzetten, bevestigen we dit eveneens schriftelijk.

Soms winnen we informatie in bij referenties. Dit gebeurt alleen na toestemming van de sollicitant. Ook kan voor bepaalde functies een assessment vereist zijn. Dit staat dan in de vacaturetekst vermeld.

Voor onze sollicitatieprocedure hanteren we de NVP sollicitatiecode.

Wanneer je je als sollicitant ongelijk behandeld voelt, kun je hierover een klacht indienen. Daarvoor is de klachtenprocedure sollicitanten beschikbaar.

In principe vergoeden we geen reiskosten die gemaakt worden ten behoeve van sollicitaties.